141592653589793238462643383279

566923460348610454326648213393

078164062862089986280348253421

Onze diensten

Audit :

 • Controle van de rekeningen
 • Contract audit
 • Certificeringsrapport als onderdeel van een missie om permanent toezicht te houden op de wettelijke en geconsolideerde jaarrekening
 • Verslag aan de Ondernemingsraad
 • Verslag in (de) verschillende juridische missies waarin de Code van Vennootschappen en Verenigingen voorziet (in natura bijdrage; liquidatie, fusie, splitsing, transformatie, netto vermogenstest, liquiditeitstest, financieel plan…)
 • Specifieke missies gepland door de wetgever (NGO…)
 • Snelle gemeenschappelijke scan

Boekhouding en fiscaliteit :

 • Boekhoudkundige bijstand
 • Vaststelling van de jaarrekening
 • Administratief beheer
 • Financiële organisatie
 • Vennootschapsrecht, boekhoudrecht
 • Fiscale planning
 • Verdediging bij de belastingen

Forensisiche expertise, technisch advies en andere :

 • Bedrijfswaardering (opvolging, transmissie,…)
 • Acquisitieaudit
 • Evaluatie van activawaarden en/of industrieën
 • Detectie van faling en evaluatie van herstructureringsplan
 • Voorlopige administratie of beheer bij uitstel
 • Bijstand bij curatorschap  curatele
 • Arbitrage- en bemiddelingsmissie – bijstand tijdens de onderhandelingen
 • Schade- of schadebeoordeling (verlies van activiteit, contractbreuk …)

Consultancy :

 • Bijstand bij de oprichting van een onderneming (rechtsvorm, financieel plan, registratie van de ECB, registratie van sociaal secretariaat…)
 • Steun bij de ontwikkeling van het bedrijf
 • Bijstand in geval van beëindiging van het bedrijf (verkoop van aandelen, verkoop van commerciële fondsen, liquidatie…)
 • Acquisitieaudit

Bemiddeling :

Bemiddeling is een proces waarbij partijen die een geschil hebben vrijwillig proberen een akkoord te bereiken over het oplossen van hun meningsverschil en dit met de hulp van een mediator.

De bemiddelaar treedt op als neutrale tussenpersoon om een minnelijke overeenkomst te bevorderen.

Met dit doel creërt de mediator voorwaarden die het mogelijk maken:

 • een communicatie op te starten tussen beide partijen over hun moeilijkheden en wederzijdse verwachtingen;
 • oplossingen te zoeken welke voldoen aan de verwachtingen en moeilijkheden welke zich voordoen;
 • eerlijke en oprechte onderhandelingen;
 • Hulp aan de partijen om op basis van een vrije toestemming een transactie af te sluiten die eventuele gevolgen, indien van toepassing,  heeft voor de geïdentificeerde oplossingen
 • uitwisseling in volle vertrouwen
 • het geschil snel oplossen tegen een zo laag mogelijk kostprijs
 • in volle vrijheid

« U hebt de vrijheid om de bemiddeling te staken op elk gewenst moment of om een overeenkomst te sluiten, zelf indien gedeeltelijk »

Ons kantoor biedt deze diensten aan in geval van civiele en commerciële bemiddeling.